Tarieven

Uurtarief
Mijn uurtarief bedraagt € 260 exclusief 21% BTW. Belaste en onbelaste verschotten worden aan u in rekening gebracht. Verschotten zijn de voor cliënten gedane uitgaven, zoals griffierecht bij de rechtbank en noodzakelijke deurwaarderskosten. Ik reken geen kantoorkosten. Voor advieswerkzaamheden kan onder omstandigheden een prijsafspraak gemaakt worden.

Geen gesubsidieerde rechtsbijstand
Ik behandel geen zaken op basis van de door de staat gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoegingen). Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u nagaan op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandsverzekering
Het kan zijn dat u een rechtsbijstandverzekering heeft die u dekking biedt. (Echt)scheidingskwesties vallen doorgaans niet onder de dekking. Dit kan anders zijn voor bijvoorbeeld mediation of alimentatiegeschillen. Raadpleeg uw polis om te zien welke kosten uw verzekeraar dekt.

Geen stichting derdengelden
Baeten Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden.