Mediation

Ik kan u begeleiden als mediator bij (echt)scheidingen. U kunt kiezen voor mediation als de bereidheid aanwezig is om er samen uit te komen. Als mediator ben ik onafhankelijk en onpartijdig. Ik begeleid partijen vanuit een neutrale rol bij het regelen van hun (echt)scheiding.

Mediation biedt de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter naar een oplossing te zoeken, waar iedereen zich in kan vinden. Vanuit mijn expertise geef ik partijen als deskundige de (juridische) informatie die nodig is om op een gelijkwaardige manier tot weloverwogen en duurzame beslissingen te komen. Een mediation kenmerkt zich door openheid over financiële zaken en is vertrouwelijk. Soms worden andere deskundigen, zoals orthopedagogen, financieel specialisten of notarissen, betrokken bij een mediation. Ik kan u voorhouden wat mogelijke gevolgen zijn, als u niet in onderling overleg tot een regeling komt. Emoties krijgen een plek in een mediationproces; dat kan ruimte creëren om tot afspraken te komen.

Zorgvuldig & respectvol

Het geeft voldoening als partijen onder mijn begeleiding afspraken kunnen maken over de gevolgen van hun (echt)scheiding, met respect voor elkaar en voor hun kinderen. Mediation kan verharding van een conflict voorkomen. Bovendien worden in mediation gemaakte afspraken doorgaans beter nageleefd, omdat partijen deze afspraken samen tot stand hebben gebracht. Mediation vergroot de kans op een goede verstandhouding van partijen na hun (echt)scheiding.

Als partijen een oplossing bereiken, zorg ik als mediator voor een zorgvuldige vastlegging in een schriftelijke overeenkomst (ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst). Dat vergt maatwerk. Als advocaat-scheidingsmediator ben ik bevoegd om een echtscheiding bij de rechtbank te verzoeken waarbij gemaakte afspraken bekrachtigd kunnen worden. Ik kan vanuit die hoedanigheid alle handelingen verrichten die nodig zijn voor de formalisering van uw echtscheiding.

Graag kijk ik samen met u welke aanpak het beste bij u past. Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te verkennen.

Ik ben als scheidingsmediator aangesloten bij de Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS).

E-mail: info@baetenadvocatuur.nl