Advocatuur

Ik kan voor u optreden als advocaat wanneer u een familierechtelijk geschil heeft. In mijn rol als advocaat behartig ik de belangen van één partij.

Vanuit mijn jarenlange proceservaring denk ik met u na over een reële uitkomst als het tot een procedure zou komen. Ik adviseer u om de juiste strategische keuzes te maken. Ik probeer escalatie van een conflict te voorkomen. Een procedure kost veel energie en tijd, is kostbaar en eist vaak zijn tol van partijen en betrokken kinderen. Ik zet mij ervoor in om in overleg met de andere partij of diens advocaat, tot een duurzame oplossing te komen.

Overleg kan in de vorm van (schriftelijke) onderhandelingen, gesprekken met beide advocaten en partijen, al dan niet begeleid door deskundigen. Wanneer een oplossing is bereikt zorg ik voor een zorgvuldige en toekomstbestendige vastlegging van gemaakte afspraken. Om geschillen achteraf te voorkomen.

Wederzijds vertrouwen

De belangen van mijn cliënt zijn leidend. Daarnaast verdienen de belangen van betrokken kinderen mijn aandacht. Een goede samenwerking met mijn client is van groot belang. Deze relatie berust op wederzijds vertrouwen. Ik hecht aan authenticiteit en transparantie.

Soms lukt het niet om in overleg een oplossing te bereiken. U bent in een procedure betrokken, of u heeft er belang bij om zelf een procedure te starten. Het kan nodig zijn dat de rechter een beslissing neemt. In dat geval sta ik u graag bij in een gerechtelijke procedure.

Zoekt u een advocaat, wilt u overleggen over de aanpak, of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met mij op.

Rechtsgebiedenregister

Mijke Baeten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd: 
Personen- en Familierecht;
Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen;
Internationaal privaatrecht;
Internationale kinderontvoering;
Jeugdbeschermingsrecht;
Mediation;
Ouderschap en erkenning.
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.